Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến

CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH - TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ HÀ NỘI

Admissions Information of Hanoi International College

Nội dung thẻ H1 SEO

Slide trang chủ 2
Slide trang chủ 1
Tuyển sinh du học

Thông báo tuyển sinh

Xem thêm Xem thêm
Thông báo truyển sinh lớp quản trị khách sạn

Thông báo truyển sinh lớp quản trị khách sạn

Ngày đăng 13/03/2018

Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội (HIC) thông báo tuyển đào tạo các chương trình Cao đẳng, trung cấp chuyên ngành quản trị khách sạn như sau :

Thông báo tuyển sinh lớp kĩ thuật chế biến món ăn

Thông báo tuyển sinh lớp kĩ thuật chế biến món ăn

Ngày đăng 12/03/2018

Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội (HIC) thông báo tuyển đào tạo các chương trình Cao đẳng, trung cấp và sơ cấp hệ chính quy ngành kĩ thuật chế biến...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Ngày đăng 12/03/2018

Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội (HIC) thông báo tuyển đào tạo các chương trình Cao đẳng, trung cấp và sơ cấp hệ chính quy chuyên ngành kế toán doanh...

Thông báo truyển sinh lớp hướng dẫn du lịch

Thông báo truyển sinh lớp hướng dẫn du lịch

Ngày đăng 11/03/2018

Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội (HIC) thông báo tuyển đào tạo các chương trình Cao đẳng, trung cấp chuyên ngành quản trị khách sạn như sau :

 
Back to top